Bedre indeklima ved renoveringer

Om projektet

I de nærmeste år skal Danmarks almene boliger energirenoveres og moderniseres for et tocifret milliardbeløb. Den store udfordring er, at resultaterne fra de gennemførte projekter sjældent har leveret de forventede energibesparelser eller et godt indeklima. Dette lægger en naturlig dæmper på investeringslysten.

En succesrig modernisering, der udnytter såvel de tekniske som de adfærdsmæssige muligheder for sunde og energieffektive boliger, forudsætter et tæt samspil, klar arbejdsdeling og fælles succeskriterier mellem helholdsvis arkitekt/entreprenør, driftspersonale/varmemester og beboere.

Formålet med projektet er:

  • at udvikle og afprøve et ”indeklima-kit”, der imødekommer udfordringer med manglende målopfyldelse i forbindelse med allerede gennemførte (energi)renoveringer. Kittet skal udnytte og kombinere eksisterende måle- og formidlingsværktøjer samt sikre, at vicevært og driftspersonale får viden og værktøjer til at forvalte en ’opgraderet’ bygning. Derudover skal det coache beboerne og derved agere bindeled imellem ’teknik’ og ’brugsadfærd’.
  • at udvikle og afprøve en Best Practice proces-manual, der beskriver best practice i forhold organisering, aftalemodel og drift af fremtidige energirenoveringer. Manualen skal anvende eksisterende måle- og formidlings-værktøjer, som giver de tre ovennævnte aktører feedback på deres del og ansvar i den samlede proces.

Praktiske erfaringer

Desværre er der mange eksempler på, at de forventede forbedringer af indeklimaet og et lavere energiforbrug ikke står mål med de faktiske resultater. Boligafdelingernes store investeringer giver altså ikke de forbedringer, der blev aftalt eller lovet inden renoveringerne.

De svigtende resultater kan have forskellige årsager. Det kan være uigennemsigtige og uklart formulerede krav, teoretiske energiberegninger, der ikke svarer til forholdene i virkeligheden, fejl i projektmaterialet, fejl under byggeriet, driftspersonalets indstilling af de tekniske anlæg, eller beboernes adfærd. Uanset årsagerne, dæmper de mangelfulde resultater den generelle lyst til at igangsætte nye renoveringsprojekter, hvilket dette projekt ønsker at rette op på.

Projektets output

En Best Practice-manual

En helhedsorienteret vejledning til bedre indeklima ved renoveringer i den almene sektor. Manualen har til formål at sikre en god proces og de bedst mulige resultater ved at fokusere på indeklima, aftaler mellem projektets parter og inddragelse af beboerne. Vejledningen følger de enkelte faser i en renovering af alment boligbyggeri og har en række konkrete værktøjer undervejs.

Et indeklima-kit

Et konkret og operationelt værktøj til at vurdere indeklimaet, enten før eller efter en renovering. Indeklima-kittet kan altså bruges både som grundlag og som evaluering af en renovering.


Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Anton Ahnfelt-Rønne

Mail:

anr@domea.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

998.000 kr.

Projektejer