Bedre beboerdemokrati

I mange danske boligorganisationer er det et stort problem at rekruttere deltagere til det beboerdemokratiske arbejde.

Baggrund for projektet

Projektets formål var at nytænke og kvalificere det beboerdemokratiske arbejde ved at skabe rum for nye deltagelsesformer, med appel til flere beboere i de almene boligområder. Projektet omfattede både afdelingsbestyrelser og driftschefer. Projektet tog afsæt i to konkrete afdelingsbestyrelser administreret af Domea, der fungerede som pilot-bestyrelser.

I projektet anvendte og afprøvede de to afdelingsbestyrelser en række metoder for at kommunikere med beboerne og inddrage dem, bl.a. gennem nyhedsbreve, en opsøgende mini-undersøgelse blandt beboerne samt visionsmøder, grillaftener og ad-hoc udvalg der arbejdede med konkrete projekter. Desuden har bestyrelserne arbejdet med at ændre formen på afdelingsmødet, så det blev mindre formelt og mere inddragende. Begge afdelingsbestyrelser har oplevet en stigende interesse blandt beboerne for at deltage i møder og medvirke i forskellige initiativer.

En sådan omstilling kræver ifølge projektleder, Julie Skoven, at beboerdemokraterne opbygger nye kompetencer og udvikler nye mentale billeder af deres egen rolle. "Vi fandt hurtigt ud af, at der er flere udfordringer der knytter sig til samarbejdet i bestyrelsen. Det kan være alt lige fra hvordan beslutningerne skal træffes, til hvordan medlemmerne kommunikerer med hinanden imellem møderne," siger Julie Skoven, som til daglig arbejder med beboerdemokrati og forvaltning i Domea.

"Jeg tror ikke at vores to 'pilot-bestyrelser' skiller sig væsentligt ud fra andre afdelingsbestyrelser i landet, men læringsprojektet her, har virkelig ændret på, hvordan man afholder møder i de to afdelinger. Det har bl.a. ændret ved kommunikationen til møderne og der udvises generelt større respekt for hinandens idéer og holdninger. Det er helt essentielt, at afdelingsbestyrelsen fungerer godt, før man inviterer andre inden for", fortæller Julie


Håndbog i bestyrelsesarbejde - en publikation i øjenhøjde

Projektet ønskede at udvikle beboerdemokraternes rolle, så de i højere grad kan begynde at agere som igangsættere, koordinatorer og facilitatorer i forhold til initiativer og kræfter i lokalområdet, ved eksempelvis at igangsætte afgrænsede synlige projekter, der vil åbne op for en bredere kreds af beboere. En sådan omstilling kræver, at beboerdemokraterne opbygger nye kompetencer og udvikler nye mentale billeder af deres egen rolle, er en af projektets konklusioner.

Publikationen "Håndbog i bestyrelsesarbejde - 7 redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen" er skrevet til medlemmer af afdelingsbestyrelsen og beboere, som interesserer sig for bestyrelsesarbejdet. I vejledningen finder man bl.a. finde værktøjer til afholdelse bestyrelsesmøder hvor alle er aktive, hvordan beboere kan inddrages i konkrete projekter og til, hvordan bestyrelsen kan komme til at arbejde mere med ønsker og visioner og mindre med økonomi og administration.

"Publikationen er skrevet som en redskabsbog til afdelingsbestyrelser og det har været rigtig vigtigt for os, at redskaberne kunne bruges direkte af bestyrelsen selv, uden at der fx skal en konsulent ind over og facilitere dem. Det er ikke nødvendigt at man læser den fra ende til anden. Bestyrelsen kan slå op på dét, de har lyst til at komme i gang med her og nu", siger Julie Skoven og afslutter: "Der er allerede mange, som har bestilt bogen af eget initiativ efter en omtale i BL Boligen, og det er vi glade for"Projektets output

Håndbog i bestyrelsesarbejde  - 7 redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen

Publikationen er inddelt i følgende kapitler:

  1. Portræt af de to bestyrelser
  2. Lav nogle spilleregler for samarbejdet
  3. Find ud af hvad I brænder for
  4. Brug jeres forskellighed konstruktivt
  5. Skab en god og effektiv mødekultur
  6. Vær opmærksom på beboernes drømme
  7. Forbered generationsskiftet i god tid
  8. Forbered afdelingsmødet godtFakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Mette Mogensen

Mail:

mem@domea.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

1.221.250

Støttebeløb fra forsøgspulje

945.000

Boligafdelinger

Danske Funktionærers Boligselskab, Sølvkær Rugvænget 2 m.fl, 4050 Skibby. Boligselskabet Futura Fredericia Thugesmindevej 51 m.fl., 7000 Fredericia.

Projektstart og slut

01. mar 2012 - 18. dec 2013

Projektejer

domea.dk

Ansøgningsår

2011

Projekttema

Bedre beboerdemokrati

Boligtype

Antal lejemål

146