Beboerapp til smart drift


Om projektet

Med dette projekt havde KAB til formål at udarbejde et redskab med fokus på at sikre driftsbesparelser igennem effektivisering af processer samt skabe øget beboertilfredshed igennem bedre kommunikationsmuligheder. Dette har taget form af en app til mobiltelefoner, der virker på både Android og iOS-styresystemer. Projektet er blevet til i samarbejde med AndBie Creative efter en begrænset udbudsrunde samt i samarbejde med forskellige afdelinger i KAB-fællesskabet.

For at afklare indholdet i projektet var fokus på at involvere driften, men at gøre dette ud fra en række fokuspunkter. De udvalgte fokuspunkter til konstruktionen af app’en er:

  • Et indberetningssystem til at indmelde problemer i boligen
  • Et varslingssystem fra ejendomskontor til beboer
  • Information til beboerne
  • Guides, så beboerne i højere grad selv kan løse opgaver

Med denne målsætning for app’ens overordnede funktioner var udfordringen at producere et værktøj, der indeholdt det nødvendige, uden det blev en driftstung opgave for de involverede medarbejdere at administrere det.

For at projektet kan betragtes som en succes, skal det endelige resultat være et værktøj, der løser følgende udfordringer:

  • Sikre effektivisering af arbejdsgange i den lokale drift og dermed driftsbesparelser
  • Have afklaret relevant indhold
  • Fokus på guides, der leder til reduktion i henvendelser indenfor specifikke områder
  • Effektivisere kommunikationen mellem beboer og ejendomskontor
  • Skabe større sammenhold, ansvarstagen og engagement i forhold til afdelingen og den enkelte bolig

project leader icon

Projektleder

Mikkel Kjøgx
Tlf: 3363 1295


Resultater og erfaring

Der blev afholdt beboerworkshops som en del af projektet, og ellers blev produktet taget i brug af testafdelingernes beboere. Interessen for app’en har været stor, og beboerne har taget godt imod projektet.

Ved en direkte forespørgsel er meldingen fra de udvalgte ejendomskontorer klar: der er værdi i applikationen både ud fra et driftsmæssigt og kommunikativt udgangspunkt. For at opnå fuldt udbytte bør app’en dog løbende tilrettet og forbedres.

Samtidig viser projektet, at produktet er nemt at implementere og komme i gang med for de involverede afdelinger. Det viser dog også, at det er vigtigt, at kontoret tager ejerskab for processen, da produktet – såfremt det ikke tages hurtigt i brug – bliver overflødigt for beboerne. En generel anbefaling er, at de enkelte afdelinger får en ansvarlig for app’en som en form for ambassadør, hvilket har givet de bedste resultater.

Endelig viser erfaringer fra promoveringen, at husstandsomdelt materiale sikrer en hurtig tilslutning af brugere, men at den kontinuerlige indsats i forbindelse med f.eks. indflytningssyn sikrer en øget løbende tilslutning.

Samlet set vurderes projektet derfor som en succes målt ud fra både kvantitative og kvalitative parametre. Der kan konkluderes, at en veludviklet app vil utvivlsomt på sigt skabe værdi for både ejendomskontorer og beboere.Materiale fra projektet

Her kan du downloade og læse en beskrivelse af opbygning af app’en, en teknisk beskrivelse af den samt en detaljeret vurdering af projektet.

Desuden kan du se introduktionsvideoen til app'en her.Fakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Mikkel Kjøgx

Mail:

mix@kab-bolig.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

1.001.906 kr.

Støttebeløb fra forsøgspulje

570.000 kr. ekskl. moms

Boligafdelinger

Farum Midtpunkt, Bispebjerg Terrasser, Lundtoftegade, Langhusene, Vigerslevgård, Østerbrogade 95, Glostrup Vestergård I-IV, Engbrydeparken, Valhals Kvarter, Baldershus

Projektstart og slut

01. jan 2014 - 01. jul 2015

Projektejer

KAB

Ansøgningsår

2013

Boligtype

Antal lejemål

Farum Midtpunkt ca. 1.500, Bispebjerg Terrasser 401, Lundtoftegade 717, Langhusene 125, Vigerslevgård 97, Østerbrogade95 98, Glostrup Vestergård I-IV 831, Engbrydeparken 179, Valhals Kvarter 100, Baldershus 33