Basisboligen

De seneste år har der været et kraftigt fald i antallet af billige boliger. Dette rammer især unge med lav betalingsevne. KAB har udviklet 3 koncepter for ”Basisboligen” til omkring 3.200 kr. pr. md.


Baggrund for projektet

"Vi ønskede at udfordre måden vi bygger ungdomsboliger på, så vi kan blive bedre til at imødekomme den stigende efterspørgsel på billige boliger til unge kontanthjælpsmodtagere i fremtiden", fortæller Stine Kofod, projektleder i KAB.

Faktum er, at det først og fremmest er størrelsen på boligen, der afgør huslejeniveauet. Derfor har projektets hovedudfordring været at udvikle en lille ungdomsbolig, som rummer de basale funktioner med en høj boværdi og arkitektonisk kvalitet. 

Projektgruppen har med SBi's hjælp set nærmere på de unges boligprioriteringer og på internationale erfaringer som har budt på løsninger, der spænder fra kortsigtede og økonomisk rationelle containerbyggerier til specialudviklede 'small living' projekter. 

"Vi har fundet vores ben et sted i midten, hvor vi forener en meget billig husleje med flest mulige kvaliteter og gennemtænkte løsninger, inspireret af 'small living'. Tegnestuen Vandkunsten har så udviklet tre modeller for BasisBoligen, som hver især er gode, gennemarbejdede og bygbare bud på, hvordan vi kan bygge både småt og godt", fortæller Stine Kofod.  

Driftsomkostningerne er en anden vigtig faktor for huslejen og boværdien og derfor har projektet arbejdet med at udvikle naboskabstankegangen. Projektgruppen har således taget skridtet videre og arbejdet med BasisBoligen som en del af et socialt bæredygtigt naboskab. Dette indebærer, at BasisBoligen tænkes som en del af en større ungdomsboligbebyggelse, som består af flere boligtyper, der tiltrækker en varieret gruppe af unge.

"I hverdagen lægger vi op til, at de unge i fællesskab skal påtage sig lette driftsopgaver. Det gør ikke alene huslejen billigere - det giver også noget at mødes om, som er den bedste ramme for det sociale møde. Vi håber, at det kan være med til at åbne fællesskabet op for de unge, som ellers står lidt på sidelinjen," siger Stine Kofod og afslutter: 

"Konceptet for BasisBoligen har ikke kun udfordret den måde man bygger boliger til unge kontanthjælpsmodtagere på, men den måde vi generelt bygger og drifter ungdomsboliger på".Projektets output

Rapport

I rapporten "Basisboligen - gode og billige ungdomsboliger" er fra juni 2015 og kan downloades øverst på siden.

I rapporten findes også evalueringen "Evaluering af BasisBolig koncept"

Skitseprojekt:

Vandkunstens skitseprojekt "Basisboligen - udvikling af ungdomsboliger for KAB" kan downloades øverst på siden.

Forundersøgelse:

SBi har indhentet erfaringer gennem en omfattende interviewundersøgelse blandt unge fra en række kollegier, som sammenfattes i rapporten. "Ungdomsboliger i lille størrelse", suppleret af internationale studier og eksempler på små ungdomsboliger.

Undersøgelsen kan downloades øverst på siden.Fakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Stine Kofod

Mail:

sti@kab-bolig.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

1.387.390 kr.

Støttebeløb fra forsøgspulje

850.000 kr.

Projektstart og slut

06. jan 2014 - 17. jun 2015

Projektejer

KAB

Ansøgningsår

2013

Projekttema

Fremtidens almene ungdomsboliger - smartere, mindre, billigere?