Bæredygtige vedligeholdelsesplaner med BDB-metoden

Med projektet kortlægges den nuværende bæredygtighed, så beboerne får bedre grundlag for at vurdere fremtidige investeringer og opnå bæredygtighed.


Om projektet

Projektets formål var at indarbejde bæredygtighed i almene boligafdelingers vedligeholdelsesplaner. Tekniske vedligeholdelsesplaner interesserer sjældent beboerne. Med projektet kortlægges den nuværende bæredygtighed, således at beboerne via workshops får et bedre grundlag for at vurderefremtidige investeringer og måske slå 2 fluer med et smæk; opnå vedligehold og bæredygtighed.

Konkret var målet at kortlægge afdelingens nuværende grad af bæredygtighed, undersøge beboernes visioner og til sidst indarbejde ønskerne i en +10-årig vedligeholdelsesplan.

Processen er forgået i 4 stadier.

  1. Kortlægning vha. tekniske registreringer og spørgeskemaer hos beboerne
  2. Visionsworkshop afholdt, og ønskerne registeret
  3. Prioritering sammen med formanden ift. økonomi
  4. Rapport inkluderende bæredygtig vedligeholdelsesplan

BDB-metoden er anvendt som værktøj i projektet til at nedbryde det komplekse emne bæredygtighed. Hertil blev der udviklet digitale spørgeskemaer til beboerne. Netop at sætte beboerne ind i processen og tankegangen bag var en faglig udfordring i processen, som blev tacklet ved bl.a. at inddele bæredygtighed i 10 koncepter.

project leader icon

Projektleder

Zeynel Palamutcu
Tlf: 3343 4532


Resultater

Gennem projektet er det lykkedes at kortlægge en eksisterende afdelings grad af bæredygtighed iht. Certificeringsordningen DGNB.

Hertil er både bestyrelsen og afdelingen blevet inddraget i de komplekse strukturerer, der omgiver bæredygtighed. Desuden er bæredygtige tiltag blevet indarbejdet i vedligeholdelsesplanen på en måde, der gør, at afdelingen undgår huslejestigninger.

Overordnet kan man derfor sige, at projektet har nået sine mål. Der har dog været enkelte udfordringer undervejs; f.eks. deltog kun 30 beboere til visionsworkshoppen – dvs. omkring 10% - hvor målet egentlig var 30%. Til gengæld var der til workshoppen stor forståelse for bæredygtighed og nedbrydningen af emnet til 10 koncepter.

Bestyrelsen har givet udtryk for, at de har fået et værktøj til at lytte til beboerne samt at få planlagt og prioriteret deres ønsker over en årrække, mens de samtidig kan fastholde huslejen. Som resultat af projektet er bæredygtighed derved blevet noget konkret og håndterbart for afdelingsbestyrelsen.Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Zeynel Palamutcu

Mail:

zp@dominia.dk

Projektstart og slut

01. mar 2016 - 01. nov 2016

Projektejer

Dominia

Ansøgningsår

2016