Bæredygtige og smarte løsninger i Aalborg Øst

Himmerland Boligforening er i gang med at omstille til grøn energi gennem en større renovering af Kildeparken i Aalborg Øst.

Link Arkitektur

Om projektet

Projektet beskriver en proces og resultaterne af en helhedsorienteret energioptimering af det almene boligområde Kildeparken i Aalborg Øst. For Kildeparken er der lagt en omfattende helhedsplan, der skal gøre området til en frontløber for blandt andet bæredygtighed. Det er Himmerland boligforenings omfattende renovering og nybyggeri i Kildeparken, som SBi og andre eksperter har sat under luppen. Formålet var at fremlægge et helhedsorienteret perspektiv på bæredygtighed, lavenergiforbrug og andre smarte løsninger i boligområdet.

Projektets første målsætning var at udvikle en samarbejdsmodel for et energipartnerskab mellem boligorganisationer, kommune og energiforsyningsselskab. Dette skulle holdes op mod idéerne bag det såkaldte Smart-Grid-system og leve op til lavenergiklassen BR20.

Ambitionerne blev imidlertid gennem projektet nedtonet, og byggerier i Kildeparken bliver i dag renoveret efter BR15-krav. Projektet handler derfor om, hvordan man er nået til disse konklusioner, hvilke erfaringer man har gjort sig undervejs, og hvilke værktøjer der er værd at videregive til andre med lignende renoveringer.

Den helhedsorienterede eller ’smarte’ tilgang til energioptimering i de almene boliger er den røde tråd i forsøgsprojektet. Det helhedsorienterede perspektiv udfoldes på to måder: 

  1. dels ved at analysere boligens rolle i energisystemet med fokus på, hvilke forbedringer det giver mening at foretage i boligen i lyset af de faktiske og mulige forbedringstiltag i energisystemet. 

  2. dels ved at undersøge, hvordan det enkelte energi- og miljøtiltag kan gøres smartere, dvs. bedre og billigere, typisk ved at koble løsninger på forskellige sektorområder.

Download rapporten om bæredygtighed og smarte løsninger her

Download folderen om bæredygtigheds-politik herDe 7 vigtigste resultater

Projektets output er en rapport, der beskriver hvilke resultater, der er opnået efter og undervejs i forløbet. Det er nogle vigtige erfaringer, som kan give inspiration til andre renoveringsprojekter. Følgende er syv fremhævede og nævneværdige resultater fra projektet:

  1. Projektet har haft en grundlæggende idé om at tænke en større renoveringssag ud over den almene matrikel i dialog med et ’videnspartnerskab’, og dette er lykkedes. Rapporten dokumenterer de positive erfaringer med at etablere et videnspartnerskab med relevante eksperter inden for energi- og bygningsområdet. Partnerskabet har bidraget til at konkretisere komplekse valg og skabt konkrete positive resultater i renoveringssagen.

  2. Kildeparken renoveres ikke efter BR20 retningslinjer (energiklasse 1), men BR15 (energiklasse 2), da områdets fjernvarme ikke kan matche den højere energiklasse 1.

  3. Himmerland forpligtes til at reducere varme- og energiforbruget i de almene boliger med 35 til 45 procent i 2050. Derfor sætter organisationen et forbrug på 70 kWh/m2 som det realistiske energieffektiviseringsmål.

  4. De almene boliger skal ikke gå foran i udviklingen af et ’Smart Grid’, da de større investeringer i integrerede løsninger bør ligge på energirenoveringssiden.

  5. Det er ikke lykkedes at etablere et forpligtende energipartnerskab med energiforsyning og kommune på trods af flere workshops og positive resultater af samarbejdet. Både Aalborg Kommune og Aalborg Fjernvarmeforsyning har bidraget med relevant viden, og Aalborg Fjernvarmeforsyning fremrykkede renoveringen af fjernvarmerørene i Kildeparken som følge af dialogen. Men der er ikke etableret et egentligt forpligtende energipartnerskab, hvor parterne analyserer og beslutter fælles tiltag til en samlet optimering af energisystemet i Aalborg Øst.

  6. Himmerland har formuleret en helhedsorienteret energirenoveringsstrategi baseret på egne erfaringer og dialogen med rådgivere. Strategien er pragmatisk i det, den tager udgangspunkt i en ”passende” energiramme, og den indeholder elementer, så som fravalg af ventilation med genvinding og solceller, etablering af affaldskværne i køkkenvaske og et varmesystem, der er forberedt til en lavenergi standard. 

  7. Himmerland følger aktivt rollen som byudvikler og iværksætter tiltag i forbindelse med renoveringen, som fremmer en bæredygtig byudvikling i Aalborg Øst. Alle tiltag rækker ud over den almene afdeling og knytter an til udviklingen af lokalsamfundet. Himmerland har halvdelen af sine boliger i Aalborg Øst og en interesse i at arbejde proaktivt med byudviklingsperspektivet. Renoveringen af Kildeparken viser, hvordan en almen boligorganisation kan skabe en ny fortælling om den almene boligform som katalysator og driver i den grønne omstilling af det byggede miljø.Andre projekter i Kildeparken

Se en videopræsentation af Kildeparken 2020 her

Du kan læse helhedsplanen for Kildeparken her

I Kildeparkens 2020 helhedsplan har man en vision om at al regnvand skal håndteres på egen grund, så man kan få maksimal glæde af vandet, fra det lander, til det nedsiver i undergrunden eller fordamper. Ud fra denne vision har Himmerland Boligforening udviklet et forprojekt, der skitserer potentialerne og mulighederne for håndtering af regnvand i området.

Læs om Kildeparkens ambitioner for regnvandsudnyttelse og klimasikring herFakta

Status

Afsluttet

Samarbejdspartnere

Kontakt

Sven Buch

Mail:

sbu@abhim.dk

Støttet af

Projekttema

Energioptimering

Boligtype

Opførelsesår

1970erne