Analyse og udvikling af drift og vedligeholdelsesplaner i det almene boligbyggeri

Projektet skal danne grundlag for udarbejdelse af et nyt vedligeholdelseskoncept, således at vedligeholdelsesplaner, som afleveres fra rådgiver i forbindelse med nybyggeri og renovering bliver mere operationelle og brugbare i drift af ejendommene. Projektet skal lokalisere de særlige kritiske områder, hvor bygningsejer bør have et særlig skærpet tilsyn og vedligehold.


Fakta

Status

Igangværende

Kontakt

Carsten Pietras

Mail:

cap@leifhansenbyg.dk