Analyse og udvikling af drift og vedligeholdelsesplaner i det almene boligbyggeri

Projektet skal danne grundlag for udarbejdelse af et nyt vedligeholdelseskoncept, således at vedligeholdelsesplaner, som afleveres fra rådgiver i forbindelse med nybyggeri og renovering bliver mere operationelle og brugbare i drift af ejendommene. Projektet skal lokalisere de særlige kritiske områder, hvor bygningsejer bør have et særlig skærpet tilsyn og vedligehold.


Om projektet

Resultaterne af første del af analysen fremlægges i rapporten til højre.

I samarbejde med Byggeskadefonden har Leif Hansen bygherrerådgivning ansøgt om midler til
analyse af drift- og vedligeholdelsesplaner i det almene boligbyggeri.
Midler fra forsøgspulje fra Udlændige-, Integrations- og Boligministeriet, Almene boliger.

Rapporten er struktureret således:

  • Afsnit 1 indeholder en sammenfatning af rapportens konklusioner og anbefalinger.
  • Afsnit 2 er nærværende indledning.
  • Afsnit 3 indgår som en beskrivelse af formål/baggrund samt den anlagte metode.
  • Afsnit 4 indeholder den tværgående analyse af de forskellige cases, som undersøgelsen er baseret
    på.
  • Afsnit 5 anbefalinger til det videre arbejde.
  • I bilag 1 er indsat case beskrivelser.Fakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Carsten Pietras

Mail:

cap@leifhansenbyg.dk

Projektstart og slut

01. jan 2015 - 10. feb 2016

Projektejer

Leif Hansen Bygherrerådgivning

Ansøgningsår

2014