Almene Boligers Ventilationsanlæg

Hvordan kan man ved hjælp af informering om indeklima ved brugen af decentrale ventilationsanlæg ændre adfærd og tilfredshed hos beboerne?


Om projektet

Projektet bygger på en antagelse om, at hvis beboerne...

 • ... får en instruktion i funktionen og brugen af deres ventilationsanlæg
 • ... får en forklaring om sammenhæng mellem luftfugtighed, rumtemperaturer og eventuelle følgevirkninger af et for ringe indeklima
 • ... løbende modtager informationer omkring deres eget indeklima

så vil der opstå et beboerønske om selv at kunne styre eget ventilationsanlæg. Når beboerne således selv opnår indflydelse på deres eget indeklima, vil det afstedkomme færre klager over træk og støj, og beboerne vil opleve et bedre indeklima. Hertil er håbet at beboerne selv tilpasser ventilationen efter deres individuelle indeklimaer, så der opnås et lavere energiforbrug.

Formål og fremgangsmåde

Projektets formål har været at undersøge informationsniveauets betydning for beboeres adfærd og tilfredshed ift. indeklima i almene boliger med decentralt ventilationsanlæg. Målet var at finde gode løsninger på styring af decentrale ventilationsanlæg i almene boliger set i forhold til indeklima og energiforbrug.

Forsøgsprojektet inkluderede 48 fritliggende boliger med decentralt ventilationsanlæg og forløb over 4 måneder i fyringssæsonen. Der blev installeret strømmålere på ventilationsanlæg samt loggere (fugt- og temperaturmålere) i samtlige boliger.

Boligerne blev opdelt i 3 grupper á 16 boliger:

 • Gruppe 1: Kontrolgruppe
  Ingen tiltag - ud over måling af temperatur, fugt og strømforbrug i forsøgsperioden som i gruppe 2 og 3
 • Gruppe 2: Simpel styring
  Logger med rød lampe installeret i boligen. Lampen lyser ved for højt fugtniveau og minder beboeren om at lufte ud.
 • Gruppe 3: Avanceret brugerstyring
  Beboeren fik udleveret tablet med app, hvorfra boligens ventilationsanlæg kunne styres ud fra smiley-indikationer på indeklima, relativ luftfugtighed, temperatur og filterlevetid. Data på brugerstyring blev aflæst regelmæssigt i forsøgsperioden.

Ved forsøgsprojektets start blev afholdt oplysningsmøder om hhv. indeklima, ventilation og selve forsøgsprojektet for deltagende beboere.

Derudover er der lavet survey fra hus til hus (tilfredshedsundersøgelse). 1. interviewrunde blev lavet ved forsøgsprojektets start som baseline for forsøget. 2. interviewrunde i slutningen af forsøgsperioden.

Resultater og erfaringer

Projektets resultater viser, at individuelle styringsmuligheder ikke er et stort ønske hos beboerne. Projektgruppen anbefaler derfor, at det decentrale ventilationsanlæg i den almene boligsektor bliver styret automatisk ift. boligens relative fugtighed. Styringen bør samtidig indeholde en automatisk boost-funktion og en automatisk omskiftning imellem sommer- og vinter.

Oplever beboerne gener pga. for lav rumfugtighed, anbefales dette løst med små befugtningsanlæg, da resultaterne viste, at et reduceret luftskifte ikke medfører højere rumfugtighed. Projektets output

Projektet udkommer i tre forskellige versioner, som hver især fortæller om formål, problemstillinger, fremgangsmåde og resultater til forskellige modtagere af denne information:

 • PIXI-udgave
  Denne brochure henvender sig til beboeren og giver et indblik i gode indeklimavaner, og hvorfor det er vigtigt med udluftning og ventilation. PIXI’en fortæller i illustrationer og korte tekster om brugen af ventilationsanlæg og om, hvornår luften i boligen enten er for tør eller fugtigt og mulighederne herefter. 
 • Teknisk rapport
  Der er udarbejdet en dybdegående teknisk rapport om projektets undersøgelse og resultater. Hertil er også en række bilag som kan ses og downloades nedenfor.
 • Rapport light
  Der er også udarbejdet en forkortet udgave af den tekniske rapport, i såkaldt light-udgave, som henvender dig til den interesserede læser inden for den almene boligsektor. Hvis man derefter ønsker at gå i detaljen, kan den tekniske rapport uddybe.

Bilag

 • Bilag A: Brugerinstruktion til gruppe 3
 • Bilag B: Interviewrunde 1
 • Bilag C: Temperatur og fugtighedslogninger
 • Bilag D: Logninger gruppe 3
 • Bilag E: Interviewrunde 2

Download samlet mappe med bilag herFakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Michael Klausen

Mail:

mk@abhim.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

939.075

Støttebeløb fra forsøgspulje

642.464

Boligafdelinger

Charlottehøj, Himmerland afd. 15

Projektstart og slut

01. jan 2014 - 01. sep 2016

Projektejer

Himmerland Boligforening

Ansøgningsår

2013

Projekttema

Energi

Boligtype

Familieboliger: Fritliggende huse i et plan

Antal lejemål

78

Opførelsesår

1956