AlmenBolig+

Forsøgskonceptet sigter mod at billiggøre et alment boligbyggeri med op til 30% gennem bl.a. industrialisering af byggeriet, udvidet beboerdeltagelse i den daglige drift og mulighed for beboerne til selv at færdigindrette boligen for egen regning.

Om projektet

Et nyt, alment boligkoncept
AlmenBolig+ er fremtidens bybolig udviklet af KAB, der har indgået partnerskab med 3B om projektet. Konceptet er nyt, og formålet er at opføre moderne familieboliger til en rimelig leje. Målgruppen er familier, der kan og vil yde en ekstra indsats og er indstillet på selv at indrette boligen.

Baggrunden for AlmenBolig+ er, at traditionelt nybyggeri er blevet dyrt - ikke mindst i de større byer. AlmenBolig+ er arkitekttegnede boliger, der masseproduceres og derfor er billigere end traditionelt byggeri. Kodeordene for konceptet er grundig fælles planlægning, rammeudbud, masseproduktion, modulbyggeri og samlebåndsteknik.

Moderne familieboliger til en billig husleje
Beboerne flytter ind i storrumsboliger i tæt-lav bebyggelse, med badeværelse samt basiskøkken, og frihed til at indrette boligen efter eget behov og økonomi. Beboerne får mulighed for at anvende en udvidet råderet, når de indretter og forbedrer boligen.

Beboerne er selv med til at holde huslejen nede. De skal i fællesskab klare renholdelse og vedligeholdelse i boligafdelingen. Det gælder bl.a. at slå græs, klippe hæk, feje og rydde sne. Boligerne er opført som lavenergiboliger, så energiforbruget holdes på et minimum.

Boligorganisationernes motiver for deltagelse i AlmenBolig+
De boligselskaber, der har valgt at deltage i AlmenBolig+, ser følgende perspektiver i billiggørelse og øget selvforvaltning:

  • At tilbyde boliger der kan tilpasses den enkeltes behov
  • At få en blandet beboersammensætning
  • At bruge erfaringerne fra AlmenBolig+ på det eksisterende byggeri
  • At udvide sortimentet på den almene hylde og styrke sektoren
  • At bruge AlmenBolig+ som en løftestang for udsatte boligområder

Både kommuner og boligorganisationer påpeger, at AlmenBolig+ har potentiale til at udvide den almene sektors rolle, ifølge evalueringen af konceptets fase 1, foretaget af Statens Byggeforskningsinstitut. Det understreges dog samtidig, at AlmenBolig+ ikke skal erstatte et koncept med et andet, men blot udvide tilbuddet på hylderne.

Allerede mange færdige boliger - og stor interesse for dem
Der findes i dag AlmenBolig+ byggeri i bl.a. København, Herlev, Køge, Hvidovre og Aarhus.


VideoResultater og output

Projektets resultater
SBi's evaluering af projektet viser, at AlmenBolig+ konceptet i store træk lever op til de forventninger, der var til det i udgangspunktet. Det gælder nyindustrialisering af produktionen, billiggørelse af boligerne, efterspørgsel på konceptet fra beboerside samt efterspørgslen på de store boliger, beboernes varetagelse af driften og den udvidede råderet, som var væsentlige forsøgselementer.

Nok så væsentligt er det dog, at konceptet har givet værdifulde erfaringer omkring det potentiale og de udfordringer der ligger i selvforvaltningen i forhold til beboerdemokrati, drift og vedligeholdelse, herunder de nye rammer for samarbejde mellem beboere, afdelingsbestyrelser og boligselskab, det fører med sig. 

OutputFakta

Status

Afsluttet

Kontakt

Niels Bonne Rasmussen

Mail:

nba@kab-bolig.dk

Projektøkonomi

Samlet projektøkonomi

2.700.000

Støttebeløb fra forsøgspulje

1.000.000

Boligafdelinger

AKB, KBH afd. Grøndalsvænge: Jordbærvej, 2400 København NV Herlev Boligselskab, adf. Enebærstien: Enebærstien 1-36, Herlev Boligselskabet Friheden, afd. Langhusene: Mellemvangsvej, 2650 Hvidovre Sydkystens Boligselskab, afd. Ravnsborg: Ravnsborgvej, 4600 Køge BSB København (Domea) afd. Ragnhildgade, Ragnhildgade 2100 Kbh. Ø 3B Signalgården, KBh S 3B Herlev 3B Birkedommervej, Kbh, NV. AKB København afd. Sundbygård AKB København afd. Sundbyvang AKB Rødovre, Danmarkshusene Præstehaven (Århus) 70

Projektstart og slut

02. jul 2007 - 30. dec 2016

Projektejer

KAB

Ansøgningsår

2007

Projekttema

Opførelse af billige boliger, særligt driftkoncept, særligt henlæggelseskoncept, digitalt administrationskoncept.m.m.