Om Den Almene Forsøgspulje

Her på siden kan du få et overblik over alle de projekter der har modtaget støtte fra Transport, Bygnings- og Boligministeriet samt dykke ned i det enkelte projekt og finde inspiration og værktøjer.

Der var i perioden 2010-2013 afsat 10 mio. kr. årligt til igangsættelse, evaluering og formidling af forsøg i den almene boligsektor - både i nybyggeriet og det eksisterende byggeri. 

I 2014 blev der afsat 11 mio. kr.

 

Formål
Midlerne skal bruges til at igangsætte projekter, der kan bidrage til den almene boligsektors løbende udvikling og tilpasning til de udfordringer og forandringer, som de almene boligområder og boligmarkedet generelt står overfor.

Forsøgsprojekterne skal skabe væsentlige og nye resultater,  være nytænkende og bidrage til at udvikle nye arbejdsmetoder og løsningsmodeller for hele sektoren. Resultaterne af de støttede projekter skal således kunne bruges af andre aktører i den almene sektor. Forsøgene skal med andre ord være generaliserbare og stilles til rådighed for offentligheden.

Se hvilke projekter der har fået støtte