Regnvand skaber udvikling

Konference 2017

Klimaforandringerne sætter klimatilpasning på dagsordenen overalt i Danmark. Baggrunden er alvorlig, men den nødvendige tilpasning af vores infrastruktur rummer også muligheder, som vi er nødt til at gribe. Klimatilpasning vil normalt kræve store investeringer i kloaker og underjordiske regnvandsbassiner. Formår vi i stedet at arbejde sammen og skabe plads til den ekstra regn i vores byrum og parker, kan vi både spare penge og få smukkere, sjovere og mere attraktive udearealer.

På konferencen blev TEMA-Rapporten Klimatilpasning udgivet. Temarapporten præsenterer en række forsøgs- og udviklingsprojekter, der beskæftiger sig med temaet klimatilpasning i den almene boligsektor. Publikationen har karakter af et projektkatalog og med den i hånden får læseren en genvej til viden og værktøjer samt ikke mindst mulighed for at fordybe sig yderligere i centrale problemstillinger.

Download rapporten i højre side.

Her har vi samlet alt fra dagen

Fotos: AlmenNets sekretariat

Dagens program med slides

09.30 Tjek ind og morgenmad/kaffe

10.00 Velkomst
v. Rolf Andersson, formand for AlmenNet og Thomas Lykke Pedersen, borgmester for Fredensborg Kommune

10.20 Klimatilpasning med merværdi - til glæde og gavn for både byen og borgerne?
v. Lykke Leonardsen, Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, Head of the Climate Unit, City of Copenhagen

11.00 De gode eksempler - Østbyparken, Marielyst og Klimatilpasning Kokkedal
Østbyparken i Vejle, Marielyst i Gladsaxe og Klimatilpasning Kokkedal er tre eksempler på, at klimatilpasning og udvikling af almene boligområder kan kobles. De tre cases vil blive præsenteret og debatteret på tre forskellige lokaliteter i Kokkedal. Eksperter fra kokkedalprojektet vil guide mellem de tre steder og undervejs fortælle om transformationen af Kokkedal.

Rundvisning og satellitdebat runde 1

12.30 Fælles frokost ved Naturhængslet

Rundvisning og satellitdebat runde 2

Rundvisning og satellitdebat runde 3

15.20 Intersections in Climate Change - global and local
v. Intersections in Climate Change - global and local v. Kevin Austin, Deputy Executive Director, C40

16.00 Afrunding - tre perspektiver, tre pointer fra dagen
v. Helle Katrine Andersen, Afdelingschef v. DANVA, Thomas Barfoed, Direktør for Byudvikling, Miljø og Erhverv i Fredensborg Kommune & Rolf Andersson, Formand for AlmenNet

16.30 Snack, snak og vin

Download programmet her

3 gode eksempler på klimatilpasning

En mulighed som må gribes

De alternative løsninger kræver dog et tæt samarbejde mellem boligselskaber, forsyningsselskaber og kommuner. Alle tre parter kan dog vinde på samarbejdet. Forsyningsselskaberne kan spare penge ved at lave de nye anlæg på overfladen i stedet for under jorden. Besparelsen kommer beboerne til gode samtidig med, at de kan få adgang til investeringer i udearealer. Endelig kan investeringerne i regnvandshåndtering bakke op om at ellers lukkede boligområder åbnes op og integreres med den omkringliggende by.

3 gode eksempler viser vejen:

Marielyst i Gladsaxe – regnvandshåndtering skaber muligheder for alle
I Gladsaxe er kommunen, NOVAFOS, og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforeningen (GAA) gået sammen om at afkoble regnvandet på afdelingens område og samtidig tænke i nye måder at koble området sammen på og tilgodese forskellige beboergrupper som børn, ældre og motionister. 

Østbyparken i Vejle – klimatilpasning giver nye attraktive udearealer
Vejle har store udfordringer med regnvand, men Østbyparken i Vejle har taget udfordringen op, og viser med et igangværende projekt, hvordan klimatilpasning kan være med til at gøre udearealerne mere attraktive. I projektet har der været fokus på at udvikle et godt og tillidsfuldt samarbejde og erfaringerne har særligt kommunen og forsyningsselskabet viderebragt til andre områder i Vejle. 

Klimatilpasning Kokkedal – regnvandshåndtering og nye byrum smelter sammen
Med det 145 millioner kr. store kombinerede klimatilpasnings- og byfornyelsesprojekt Klimatilpasning Kokkedal har bydelen Kokkedal fået en lang række nye byrum, aktivitetspladser og smukke grønne uderum. Projektet er blevet gennemført sideløbende med renoveringer af to store almene boligområder og vidner derfor om potentialerne ved at samarbejde og koordinere investeringer.