Grønne renoveringer

Konference 2021

Om konferencen

Den almene sektor har fået en grøn boligaftale. En boligaftale, der stiller skarpt på bæredygtighed i den almene sektor. Det betyder, at almene boligorganisationer, i højere grad end nogensinde før, skal indtænke grønne, energieffektive løsninger i deres renoveringssager. Det er en ledelsesopgave og en strategisk indsats, der kan sætte sit aftryk nu og her, men også i fremtiden.

På denne konference satte vi fokus på, hvordan den almene bygherre skaber de bedste rammer for at sikre en bæredygtig bygningsmasse gennem renoveringer. Det kræver et koordineret samarbejde mellem boligorganisationens politiske og administrative ledelse. På konferencen bliver du præsenteret for oplæg, inspiration og løsninger, som du kan bruge i din organisation.

Tid: Konferencen fandt sted den 28. januar kl. 09.00 - 12.00
Sted: Konferencen foregik virtuelt.
Målgruppe:
Konferencens målgruppe var organisationsbestyrelsesmedlemmer, direktører og byggechefer i almene boligorganisationer. 

Her har vi samlet alt fra dagen

Tak til alle som deltog i den virtuelle konference om grønne renoveringer, som blev afholdt den 28. januar 2021 i samarbejde med BL's BestyrelsesNet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Her har vi samlet alt det som blev præsenteret på webinaret samt øvrige relevante links.

DAGENS SLIDES:

Velkomst v. formand Rolf Andersson, AlmenNet (uden slides)

En grøn almen sektor – i dag og i fremtiden v. Bent Madsen, BL - Danmarks Almene Boliger

Beslutningsstrategi – Prioritering af den grønne dagsorden kræver politisk handling v. Sally Kalash, Cand.scient.pol., MPA Harvard Kennedy School, forfatter og foredragsholder

Sallys videoer:

 

Bæredygtig renovering – fra strategi til praksis v. Erling Nielsen, OB-formand i FAB og Henrik Max Rasmussen, byggechef i FAB

Link til FABs strategi

Pjece: Bæredygtighed med og uden certificering

Fokusområder for bæredygtigt byggeri i FAB

DGNB udbudspakke

Ansvarsfordeling ved DGNB sølv

Ansvarsfordeling ved DGNB guld

Det er vigtigt at understrege at bilagene ikke kan stå alene og skal ses i en større sammenhæng med det samlede udbudsmateriale for de enkelte bygge- og renoveringsprojekter.

Som Henrik Max Rasmussen også nævnte, er FAB stadig i gang med at færdigudvikle deres Projekthåndbog, hvorfor denne ikke vil blive offentliggjort på nuværende tidspunkt.

VIDEOER FRA DAGEN

Video: Prioritering af grønne indsatser i en boligorganisation

Video: Udfordringer ved at prioritere de grønne indsatser

Video: Gode råd til arbejdet med de grønne indsatser

Øvrige links
Undervejs blev der refereret til et konkret udviklingsprojekt med titlen, DIALOG- OG PRIORITERINGSVÆRKTØJ FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI. Det finder du her.

Almännyttan i Sveriges energisparekampagne, Duschklockan:

Vi samler altid på gode erfaringer, som vi kan dele i sektoren. Sidder du inde med en spændende case, så kontakt AlmenNet på almennet@almennet.dk.