Effektiv drift 2018

Konference 2018

Den almene boligsektor løfter på mange måder et enormt samfundsansvar. Vi sikrer gode boliger, som er til at betale. Det gør vi nu og det skal vi også i fremtiden! Når boligorganisationerne drives effektivt, får beboerne de bedste boliger til en billigere husleje.

På konferencen blev TEMA-Rapporten Effektiv drift 2018 udgivet. Temarapporten præsenterer en række forsøgs- og udviklingsprojekter, der beskæftiger sig med temaet effektiv drift i den almene boligsektor. Publikationen har karakter af et projektkatalog og med den i hånden får læseren en genvej til viden og værktøjer samt ikke mindst mulighed for at fordybe sig yderligere i centrale problemstillinger.

Rapporten er udarbejdet af AlmenNets sekretariat og DriftsNet med støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Download den i højre side.

 

Her har vi samlet alt fra dagen

Dagens program med slides

kl. 9.30 Velkomst
v/ Rolf Andersson, formand for AlmenNet (uden slides)
v/ Kåre Clemmesen, vicedirektør i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

kl. 9.55 Fem skarpe til Alfred Josefsen
v/ Alfred Josefsen 

Kl. 11.10 Workshops i mindre grupper
Se workshops nedenfor

Kl. 12.30 Frokost

Kl. 13.30 At sætte sig mål, og nå dem
v/ Mette Bloch

Kl. 15.00 Perspektiver fra det private
Den sociale bundlinje
v/ Thor Thorøe, grundlægger af Social Foodies

Servicekultur i ISS
v/ Annelise Arboe Sommer, Direktør i ISS Excellence Centre

Kl. 16.10 Afrunding – tre perspektiver, tre pointer fra dagen
(uden slides)

 

Materiale og resultater fra workshops

#1: Den digitale brugerrejse
Hvor: Grupperum 6
Hvad: Workshop
Facilitatorer: Julie Jettesdatter Skoven, Domea.dk & Niklas Jarnit, AlmenNet

Hvor møder beboerne den almene boligadministration? Og hvor giver det mening at udvikle digitale selvbetjeningsløsninger?

I denne workshop tager vi udgangspunkt i beboerens møde med den almene boligadministration fra beboeren har brug for en bolig til den skal fraflyttes igen. Undervejs dykker vi ned i de enkelte trin og undersøger hvilke digitale potentialer der findes.

Workshoppens resultater noteres og eftersendes, som inspirationskatalog til alle deltagere efter konferencen.

HENT SLIDES

RESULTATER AF WORKSHOPPEN

FORSØGSPULJEPROJEKTET DIGITAL SELVBETJENING

 

#2: 60 effektiviseringer på 60 minutter
Mødested: Opfindelsernes hus på 2. etage
Hvad: Walk n' talk på Expermintariets 2. etage
Facilitator: Astrid Biering Fonsbøl, AlmenNet

Effektiviseringer er overalt! Tag på tur gennem Experimentariets udstillinger og lad dig blive inspireret til nye løsninger på hverdagens udfordringer. Efter workshoppens afslutning udarbejdes et inspirationskatalog med ideer fra deltagerne, som sendes til alle konferencens deltagere.

DAGENS UDFORDRING

RESULTATERNE AF UDFORDRINGEN

FIND MERE INSPIRATION HER

 

#3: Effektivt strategiarbejde – afdæk og afhjælp barriererne 
Hvor: Grupperum 8
Hvad: Workshop
Facilitator: Nana Juul, BL - BestyrelsesNet

Strategien er på plads - ”mere effektivt drift”.  Men hvordan øges muligheden for at få strategien eksekveret med størst muligt udbytte? Her er det afgørende løbende at drøfte og afdække, hvad der påvirker implementeringen – og hvordan det kan afhjælpes.

På denne workshop diskuteres konkrete erfaringer med strategieksekvering og hvad der er kritiske faktorer og gode greb til at sikre strategisk forankring og eksekvering.

 

#5: Flere bundlinjer – flere udfordringer?
Mødested: Experimentariets entré
Hvad: Walk n' talk på Expermintariets 1. etage
Facilitator: Sara Frederiksen Garbul, BL - Danmarks Almene Boliger

Den almene sektor er kendt for at løfte et socialt ansvar. Vi skaber fællesskaber, sikrer tryghed, trivsel og godt naboskab. Men hvordan går effektiv drift og social ansvarlighed hånd i hånd?

Vi kigger på udfordringerne og mulighederne ved at arbejder med flere bundlinjer, og ikke mindst hvordan man skaber den rette balance mellem forening og forretning.

DAGENS UDFORDRING

RESULTATERNE AF DAGENS UDFORDRING

 

#6: Optimering i fællesskab
Hvor: Store scene
Hvad: Plenumdebat
Facilitator: Dorte Hjerrild, BL - Danmarks Almene Boliger

Når vi effektiviserer, så lægger vi en ny strategi. Vi sætter nye mål for organisationen og i mange henseender, ændres eksisterende forhold for ansatte og beboere som resultat af dette. I sådanne projekter handler det om at spille hinanden gode og sikre at alle sigter mod samme mål. Vi spørger: Hvad kan vi gøre for at lykkes endnu bedre med vores forandringsprojekter?

Medvirkende og slides:

Dorte Hjerrilds intro


Direktør i Nykøbing F. Bolig, Lis Bentin
Organisationsbestyrelsesformand i Nykøbing F. Bolig, Robert Madsen

 

Direktør i FAB, Jacob Michaelsen
Organisationsbestyrelsesformand i FAB, Erling Nielsen

 

Direktør i Rødovre Boligselskab, Bent Lyngsig
Organisationsbestyrelsesformand i Rødovre Boligselskab, Birgitte Pedersen

 

Videoer fra dagen

Forud for konferencen blev 26 boligorganisationer interviewet om forløbet siden effektiviseringsaftalen trådte i kraft i 2016. Videoerne er inddelt i forskellige temaer og blev vist undervejs på konferencen.

VIDEO 1: VELKOMMEN

 

VIDEO 2: EFFEKTIVISERINGSAFTALEN

 

VIDEO 3: EFFEKTIVISERINGSTILTAG

 

VIDEO 4: LEDELSE

 

VIDEO 5: FORANDRING

 

VIDEO 6: BEBOERDEMOKRATI

 

VIDEO 7: NÆSTE SKRIDT