Bæredygtighed gennem digitalisering

Konference 2019 (2020)

Byggeri udgør en stor andel af hele samfundets energi- og ressourceforbrug. Det er derfor en vigtig opgave at få nedbragt bygningers miljømæssige påvirkning, energiforbrug og ressourceforbrug. En mere bæredygtig tilgang til byggeri kan også nedbringe totalomkostningerne til et byggeri fra opførelse til nedrivning.

På konferencen blev TEMA-Rapporten Digitalt byggeri udgivet. Temarapporten præsenterer en række forsøgs- og udviklingsprojekter, der beskæftiger sig med temaet digitalt byggeri i den almene boligsektor. Publikationen har karakter af et projektkatalog og med den i hånden får læseren en genvej til viden og værktøjer samt ikke mindst mulighed for at fordybe sig yderligere i centrale problemstillinger.

Download rapporten i højre side.

Her har vi samlet alt fra dagen

Dagens program med slides

10.15: På vej mod den digitale omstilling af byggeriet
v. Kaare Dybvad Bek, Boligminister (S)
Uden slides

10.45: Mulighederne med teknologien i byggebranchen
v. Rolf Büchmann-Slorup, direktør i HD Lab 
Hent slides

11.30 IKT der giver værdi
v.Morten Søegaard-Larsen, driftsdirektør i Byggeskadefonden & Katrine Fusager Rohde, Rohdmap
Hent slides
Spil til dialog og prioritering for bæredygtigt byggeri (DGNB)
Paradigmer og vejledning til IKT-processen

14.30 HSB - Living lab
v.Freja Bramsen, bæredygtigheds- og udviklingschef i HSB Living lab
Hent slides

 

De fire fagspor

Spor 1: Paneldebat: Er fremtidens bæredygtige byggeri intelligent?
I samarbejde med Energiforum Danmark
Med business Intelligence og IoT er det muligt at få visualiseringer af forbruget, nudge til godt indeklima og meget andet. IoT forventes i de kommende år at blive almindelig i danske bygninger, men hvilke data er relevante, hvordan bidrager de til klimavenlighed og er det overhovedet økonomisk rentabelt for de almene bygherrer og beboere?
#IoT #BuisnessIntellegence #energi #forsyning #data
v. Dorte Nørregaard Larsen, Energiforum Danmark (facilitator)
Panel:
Morten Skov, chefingeniør i Hofor
Poul Ebbesen, senior specialist i Rambøll
Henrik Lund Stærmose, direktør i Neogrid Technoligies
Nicolai Muhs, teamleder i Civica
Kim Gottschalk, salgschef i IC-meter
Lars Gissel, energichef i DAB

Dortes slides

Anbefaling fra Poul Ebbesen
Facilities Management som digital forandringsagent

Spor 2: Bæredygtigt byggeri med ny digitaliseringsguide for byg- og driftsherrer
Ny guide giver gode råd og tjeklister til at stille digitale krav i udbuddet, så bæredygtigt byggeri kan opnås. Bliv klogere på, hvordan du kan stille krav til bl.a. totaløkonomi, ressourceforbrug og energiforbrug i dit næste udbud.
#IKT #BIM #udbud #kontrakter
v. Assistant director i Deloitte, Sara Asmussen & projektchef i AAB Aarhus, Morten Strunge

Link til digitaliseringsguiden

Mortens slides følger - forventes at være tilgængelige fra mandag d.3.2

Spor 3: Skab bedre drift, bæredygtigt vedligehold og optimale tilstandsvurderinger
I en ny rapport fokuseres der på, hvordan man gennem øget digital bygningsdrift kan forlænge bygningers levetid og markant reducere miljøbelastningen.
#tilstandsvurderinger #vedligehold #FM
v. Poul Henrik Due, chefkonsulent i Leif Hansen Bygherrerådgivning
Hent Poul Henriks slides

Øvrige anbefalinger fra Poul Henrik på baggrund af seancen
Vejledning om Commissioning 
Vejledning om driftsorienteret byggeproces
Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav 
Implementering af drift i byggeri

Spor 4: Nye værktøjer til vurdering af totalværdi og mærkning af indeklima
Via partnerskabet REBUS er der blevet udviklet to nye værktøjer til vurdering af hhv. Totalværdi og Indeklimakvalitet. Totalværdimetoden understøtter dine prioriteringer af renoveringstiltagene ved at værdisætte både kvantitative og kvalitative forbedringer i boligerne - også dem, der ikke normalt kan prissættes. IK-kompas vurderer indeklimaets kvalitet med samme bogstavskala fra A-G, som kendes fra energimærket. Værktøjerne lægger op til god dialog med beboerne i beslutningsprocessen omkring byggesager.
v. Kim Haugbølle, BUILD-AAU, Brian Thomsen, Frederikshavn Boligforening & Søren Aggerholm, BUILD-AAU

IK-kompas – ET VÆRKTØJ TIL HOLISTISK VURDERING AF INDEKLIMA

Totaløkonomi

LCCbyg