Bedre indeklimakomfort gennem renovering

Konference 2014

I de seneste mange år har fokus været på energibesparelser, byggeteknisk genopretning samt sammenlægninger og omdisponeringer, når almene boliger er blevet renoveret. Der har derimod ikke været den samme opmærksomhed på mulighederne for at forbedre indeklimaet i boligen – både rent teknisk og det oplevede. Dette hænger givetvis sammen med, at indeklima og komfort er størrelser, der kan være svære at formidle og ”sælge” overfor fx beboerne. Desuden er indeklimakomfort også forbundet med usikkerhed, når den menneskelige faktor spiller ind.

Program

9.30: Tjek ind og morgenkaffe

10.00: Velkomst
v. Rolf Andersson, formand for AlmenNet

10.05: Introduktion til konferencens tema og oplægsholdere
v. Direktør Thorkild Ærø, SBI/AAU

10.15: Hvad er et godt indeklima?
Indeklima som begreb og i praksis
v. Professor Lars Gunnarsen, SBI/AAU

10.40: Ventilation, komfort og renovering
Hvad fungerer? Ny teknik og viden
v. Udviklingschef Göran Hultmark, Lindab A/S og adjungeret professor SBI/AAU

11.05: Pause med kaffe

11.20: Den menneskelige faktor i energirenovering
Brugervinklen på indeklima i forbindelse med renovering
v. Seniorforsker Kirsten Gram-Hanssen, SBI/AAU

11.45: Hvad gør beboeren med den friske luft udefra og ind i boligen – og hvorfor?
Antropologiske forklaringer på brugen af udeluft i hjemmet.
v. Ekstern lektor Bettina Hauge, Københavns Universitet

12.10: Dynamisk varmeregnskab og fokus på indeklimaforbedringer
Nyt koncept med afprøvning af indeklimamålere og et dynamisk varmeregnskab
v. Göran Wilke, partner i Exergi

12.25: Opsamling på formiddagens oplæg
v. Thorkild Ærø

12.30: Frokost

13.15: Byggeri-sightseeing i Teglværkshavnen
Anderledes havnerundfart med bygge-guider.

14.30: Speed-præsentationer af nye udviklingsprojekter
Seks ultrakorte projektpræsentationer med mulighed for dialog, videndeling
og spørgsmål i mindre grupper. Inkl. kaffe og kage

  1. Dynamisk varmeregnskab og fokus på indeklima, Exergi
  2. Energirigtig ventilation, Kuben Management
  3. Lydisolation mellem boliger i etagebyggeri – Forbedringsmuligheder?, SBI
  4. Dagslys i boliger, SBI
  5. Skjult skimmelvæksts påvirkning af indeklimaet, SMI
  6. Bevaringsværdier og fremtidssikring, Bygningskultur Danmark

15.40: Vi præsenterer og fejrer ny AlmenNet publikation:
“Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring”
v. Direktør Ulrik Steen Jensen, Lejerbo

16.00: Tak for i dag!

Download