Konferencer

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i samarbejde med AlmenNet og en række andre aktører, siden 2013 afholdt større konferencer med over 100 deltagere pr. gang. Konferencerne adskiller sig fra netværks- og ERFA-møder ved, at de er åbne for personer og organisationer, som ikke er medlemmer af AlmenNet. Konferencerne er vurderet som meget værdifulde og fagligt inspirerende og bliver afholdt en gang om året. 

Konferencerne er de seneste år blevet afholdt i samarbejde med bl.a. BL, Realdania, Bygherreforeningen og SBi. Konferencerne samler typisk et stort antal deltagere, dvs. mellem 120 og 200.

Effektiv drift, konference 2018
Regnvand skaber udvikling, konference 2017
Effektiv drift, konference 2015
Bæredygtighed gennem digitalisering, konference 2020

Den Almene Forsøgspulje på Almene Boligdage 2014

Udstilling i Bellacenter 5. - 6. september 2014

 
På Almene Boligdage 2014 kunne deltagerne lægge vejen forbi Den Almene Forsøgspuljes stand og møde projektlederne fra flere af forsøgsprojekterne, som har modtaget støtte fra Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter. Projektlederne øsede ud af deres viden og erfaringer. På standen var bl.a. følgende projekter repræsenteret: bedre, billigere og hurtigere energifacaderenovering, en innovativ vej til effektiv drift, Byggeven.org - en hjælp til beboerrepræsentanter i byggesager, dynamisk varmeregnskab, klimatilpasning af en almen bydel, digital fraflytning med flere.

Der var en computer opstillet på standen med hjemmesiden og der blev uddelt visitkort udformet som USB-stick med samtlige, afsluttede projekter på - samt links til hjemmesiden. 

Program

Fredag den 5. september

11:40 – 13:00

14:30 – 15:30

15:30 – 16:30

EVALUERING OG FORMIDLING AF ALMENBOLIG+

v/ Niels Bonne Rasmussen, KAB

 

DOtAB

v/ Arne Tollaksen , AAB, Leif Kruse, AAB og Mikkel Leth Gregersen, NTI

FORENKLING AF UDBUD PÅ FINANSIELLE YDELSER

v/ Erik Andreasen, Boligkontoret Danmark

 

BYGGEVEN.ORG

v/ Caroline Beck, Nueva

DYNAMISK VARMEREGNSKAB

v/ Kim Gottschalk, IC-Meter

 

DE UNGE BEBOERDEMOKRATER- HVOR ER DE HENNE?

v Line Skovgaard og Mia Felbo-Kolding, Boligkontoret Danmark

 

Lørdag den 6. september

10:00– 11:00

11:30 – 12:30

14:30 – 15:30

KLIMATILPASNING AF EN ALMEN BYDEL

v/ Søren Ahle Hansen, ØsterBO

ENERGIFACADERENOVERING

v/ Claus Poulsen, Al2bolig

 

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT

v/ Klaus Kramshøj og Ida Ravnholdt Poulsen, Boligkontoret Danmark

KONCEPTER FOR HENSYNSFULD, INNOVATIV ENERGIRENOVERING

v/ Søren Peter Nielsen, Boligselskabet Sjælland og Ove Mørck, Cenergia

 

DIGITAL FRAFLYTNING

v/ Lars Schmidt, Lejerbo