Fremtidens bæredygtige dialog- og prioriteringsværktøj

Projektets formål er at omsætte DGNB-systemet til et let anvendeligt digitalt prioriteringsværktøj, som giver et godt udgangspunkt for dialog om bæredygtighed. Det digitale værktøj skal bruges i processen, hvor boligorganisationers projektledere skal prioritere bæredygtighed sammen med beboerdemokrater og driftspersonale på renoverings- og byggesager.


HVAD KAN VÆRKTØJET?

Værktøjet er designet til at indgå i byggeriets idé-og programfase og boligorganisationers udvikling af bæredygtighedsstrategier.

I den almene sektor kan værktøjet indgå som en central brik, når boligorganisationer skal bygge nyt eller renovere. Her bliver beboerdemokraterne ofte præsenteret for svære tekniske begreber, især hvis der indgår drøftelser om certificeringer indenfor bæredygtighed.

Værktøjet kan visualisere, konkretisere og skabe dialog om bæredygtighed, og på den måde være med til at gøre det nemmere for både projektleder og beboerdemokrater at prioritere bæredygtighed i netop deres byggeprojekt.

Download kort præsentation af værktøjet her!

ET TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE

Gennem det sidste års tid har en arbejdsgruppe i samarbejde med et stærkt og tværfagligt advisory board udviklet værktøjet, der skal lette dialogen og konkretisere prioriteringen af bæredygtighed. Værktøjet er blevet testet af projektledere og beboerdemokrater fra den almene sektor, hvilket også har bidraget til udviklingen og den endelige form.

Bag værktøjet står boligorganisationerne AL2bolig og Sct. Jørgens, Viborg, der i samarbejde med Acelab, Rambøll og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma har udarbejdet dette dialog- og prioriteringsværktøj, der bringer DGNB-systemet i øjenhøjde med beslutningstagerne.

Projektet er støttet af Den Almene Forsøgspulje og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.Bidragsydere

Følgende personer har bidraget til udviklingen af værktøjet enten som en del af arbejdsgruppen (AG), advisory board (AB) eller test gruppen (TG):

 • Ole Nielsen (AG) og Jesper Toft-Nielsen (TG) , Boligselskabet Sct. Jørgen-Viborg (AG),
 • Allan Werge (WG), Tania Andersen (AG), Peter Brix Westergaard (AB) og Per Kinly (TG), AL2Bolig
 • Anna-Claudia Erichsen, Acelab (AG)
 • Hanne Tine Ring Hansen (AG), Rambøll/Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
 • Stine Skøtt Pedersen (AG), Rambøll/Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
 • Lau Raffnsøe, Danish Green Building Council (AB)
 • Pernille Hedehuus (AB), MT Højgaard
 • Philip Naegeli Arnhild (AB) og Charlotte Algreen (TG), Lejerbo
 • Katja Adelhøj Lindblad (AB), Heine Krarup Møller (TG) og Jonas Hugo Stavad (TG), Boligkontoret Danmark
 • Suna Cenholt (AB), PLUSkontoret arkitekter
 • Henrik Staun, Lund & Staun (AB)
 • Lisbet Wolters, Vejle kommune (AB)
 • Carina Hedevang (TG) og Carsten Kjær Christensen (TG), AAB AarhusFakta

Status

Igangværende

Kontakt

Anna-Claudia Erichsen

Mail:

ace@acelab.dk