Digitale driftsplaner

Boligafdelingernes driftsplaner skal kunne håndteres og bruges nemt og aktivt af alle relevante led i organisationen. Projektet vil digitalisere driftsplanerne med tilhørende udførselsvejledninger, så driftsopgaverne nemt kan distribueres og anvendes i marken, lige som at udførsel skal kunne dokumenteres og kvalificeres.


Fakta

Status

Igangværende

Kontakt

Margit Koltze

Mail:

mk@fsb.dk